" />

LOVO DIVADLO

Dříve sál kulturního střediska Lovoš, dnes

LOVO divadlo

Proměna Kulturního střediska Lovoš v Centrum kultury LOVOš byla zcela zásadní. Návštěvníci se mohou těšit na celou řadu novinek a modernizovaný sál - LOVO divadlo. Ten září novými barvami, disponuje pohodlnými židlemi, novou oponou, závěsy a dalším vybavením. Modernizací prošla i zvuková technika a divadelní osvětlení. 

Velkými úpravami prošly toalety a pro hosty jsou připraveny dva zcela nové bary.

Původní bar za pódiem (nově Bar 1905) se ponese v duchu historického sálu a nový LOVO bar v druhém patře bude kombinovat moderní a historické rysy. U tohoto baru je k dispozici nové sezení na pohovkách, v křeslech či u elegantních barových stoliček.


Těšíme se na Vaši návštěvu!


PROVOZNÍ ŘÁD Centra kultury LOVOš

 • Změna programu vyhrazena
 • Zákaz vnášení vlastních nápojů a jídla, omamných a psychotropních látek, pyrotechniky a dalších nebezpečných předmětů
 • Pracovníci KC LOVOš jsou oprávněni při vstupu provést kontrolu tašek a batohů
 • Na plesy, kurzy tanečních a další společenské akce je doporučen vstup ve společenském oděvu. Dále je zakázán vstup návštěvníkům se obličejem zakrytým způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci   
 • Na akci mohou být pořizovány videozáznamy či fotografie pro měsíčník Lovosický dnešek, webové stránky (Facebook) města, knihovny a KC LOVOš. Návštěvník svou účastí souhlasí s jejich zveřejněním
 • Zákaz kouření a manipulování s ohněm ve všech prostorách Centra kultury či areálu akce. Platí i pro elektronické cigarety a vodní dýmky
 • Bez povolení je zakázáno pořizovat fotografie a videozáznamy
 • Padělání vstupenek nebo identifikačních pásků je trestné
 • V případě ztráty šatního čísla budou věci majiteli vydány až po ukončení výdeje ostatním návštěvníkům. Pokuta za ztrátu šatního čísla je 50 Kč
 • Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování objektu a jeho vybavení. Jsou povinni zachovávat čistotu a dbát pokynů pořadatelů či zaměstnanců KC LOVOš. Stěhování nábytku je zakázáno
 • Neukázněné či podnapilé návštěvníky mohou pořadatelé či pracovníci ostrahy do prostoru konání akce nevpustit či vykázat bez nároku na náhradu vstupného
 • Provozovatel KC LOVOš nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud jsou způsobeny nezodpovědným přístupem nebo chováním ostatních návštěvníků
 • Vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned po zakoupení, pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky lze vrátit maximálně 1 den před konáním akce. 
 • Děti do 3 let mají vstup zdarma